Obrazy z życia i podróży

Pobłażający słabościom ludzkim, nie przebaczający jednak występkowi, Xiąże jak inni którzy powrócili z za granic, nie pogardza krajowcami, nie polega od śmiechu patrząc na
nich, może ich pocichu żałuje tylko, a głośno stara się wprowadzić ich na drogę najlepszą — najuczciwszą — pracy i nauki.
W towarzystwie nie wymuszony, a nie pospolitujący się, nie zbyt wesoł, a nigdy smutny, miły jest wszystkim i dla wszystkich przystępny.
Zbyt zna świat, aby (gdyby ją nawet miał) słabość jaką i śmieszność okazał; to też najzajadlejsi anti-aristokraci, nie potrafią się śmiać z niego i nic na niego wymyśleć,
kontentując się użaleniem nad tem, że się urodził panem!!!
Taki człowiek, łatwo to umiarkujecie, nie ożenił się z nierówną sobie co do przymiotów duszy i ukształcenia.
Xiężna jest ideałem wielkiej pani; a razem kobiety najlepszego towarzystwa, żony i matki.
I w niej nie znajdziesz żadnej z tych wybitnych śmieszności, które tak w oczy skaczą u innych, z resztą najprzyzwoitszych kobiet.
Xiężna jest miła, grzeczna, łagodna, dobroczynna, jak mąż jej wybaczająca wiele drugim i równie jak on szczera i pełna zapału.
Czytając ten obrazek, pomyślicie zapewne: — Tam kreślił poczwarne karykatury, tu jakieś ideały bez ludzkich słabości.
Przepraszam, mają i oni słabości, ale walczą przeciw nim, usiłują w sobie zniszczyć i dla tego ich nic widzim, dlatego o nich nie piszem.
< Powiecie mi także, za co w nich obojgu tyle chwaliłem szczerość i zapał, żywe czucie?
Dla tego, że te przymioty są u panów i pań, a w ogólności u osób wyższego towarzystwa, lepszego wychowania (bo to tak zowią pospolicie) nadzwyczaj rzadkie.
Źle zrozumiano powszechnie, wyższość umysłową moralną, a na mocy fałszywego o niej pojęcia, si-
lą się dla okazania wszelkiego ukształcenia umysłowego, na oziębłość i
szyderstwo, tak jak gdyby brak szczerości, uczucia, zapału, zimny zwyczaj drwinkowania ze wszystkiego dowodził istotnie wychowania, rozumu?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>