Obrazy z życia i podróży

Stary Marcin znowu się nosił z kluczami i narzekał na ś. p. JW. Podkomorzynę, że panicza popsuła.
Ale nie długo włóczyć się staremu, już nogami suwa, głowa mu się trzęsie, a na S. Marcin dziewięćdziesiąty ósmy roli życia kończy. Daj Boże żeby do Marca dożył.
Jeszcze jeden obrazek??
Wśród pięknej okolicy, ujrzysz może kiedy miasteczko, położone szczęśliwie nad rzeczką, która zebrana w wielkie stawy, obraca kilka młynów, krupiarni, tartaków, gręplarni i
innych zakładów.
Na boku, na wzgórzu zastanowi cię budowa murowana, obszerna, a bez pretensij i wystawy, choć z największym postawiona smakiem, otoczona ogrodem i innemi zabudowaniami, równie
pięknemi jak sam dom, równie prostemi i wdzięcznem!. Z za zielonych drzew ujrzysz tam także wysuwający się ozłocony słońcem krzyż kaplicy.
Naówczas zastanowisz się w miasteczku, bo zechcesz zapewne poznać bliżej, miejsce tak wdzięczne.
Zwróci uwagę twoją porządek, który napotkasz wszędzie, zacząwszy od rynku, miejsca, dokoła którego pospolicie zbierają się wszystkie brudy po naszych ubogich mieścinach.
Tu stoją murowane porządne kramy, kilka czystych domów zajezdnych. Wszędzie cicho, spokojnie, a jednak ruch jest i życie. Zechcesz widzieć więcej i przejdziesz się ku dworowi.
Do niego powiedzie cię ulica wysadzana staremi lipami, po której obu stronach białe pięknie pobudowane domki z ogródkami, wdzięczny czynią widok.
Uśmiechać się będziesz do czystości, porządku, spokoju, jaki ujrzysz wszędzie.
Zbliżysz się, dwór się ukaże z innej strony, otoczony obszernym dziedzińcem, wśród którego nie natrafisz na żadną niesmakowną ani pretensjonalną ozdobę, ani tryumfalne
wrota, ani na głupi kompas (zawsze popsuty) ani na pootlukane posągi, wyobrażające podłubany kamień (bo pewnie nic więcej.
)
Przed pałacem zielona murawa, do koła jej piaskiem wysypana droga, dalej klomby łączące podwórzec z ogrodem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>