Obrazy z życia i podróży

Możebym wolał niepiękny Kościół, a wielo-
cznie stary, widocznie nasz własny, na którym czepiały wieki ozdoby róznokształtne znacząc swoję przejście, wolałbym okopciałego
muru kawał, budowę nie prawidłową a Jagiellońską, jak wolę pieśń naiwną ludu, od wymuskanej piosenki uczonego poety.
Katedra tamta mówiłaby nam o przeszłości, gdy ten piękny Dorycki Pantheon, niczem do nas nie przemawia.
Lecz nic należy zupełnie obwiniać Gucewicza, architekta pełnego talentu, któremu tylko brakło uczucia właściwości sztuki, uczucia względnej, pamiątkowej piękności; Kaplica S.
Kazimierza za Zygmunta III. poczęta, za Władysława IV. skończona, stanowiła tu dla niego skazówkę stylu w jakim resztę budowy miał odnowić.
Nie chcąc tej najświeższej pamiątki niszczyć, a pragnąc ją harmonijnie wcielić, dotworzył całość w tym smaku.
Przytem, może już restauracja charakterystyczna budowy, była niepodobną, bo ulegając kilku pożarom, odnowieniom, przylepieniom Kaplic, Katedra czasów Gucewicza, wystawiała budowę-
bez charakteru, zlepek części nie stanowiących jedności.
Ale jakkolwiek bądź, my zostając przy swojem, ubolewając, że Katedralny Kościół nasz litewski, główny; tak ma oblicze nowe, jakby pięćset lat nie ubiegło, od założenia jego
na gruzach pogańskiej świątyni.
Wnętrze Kościoła jest wspaniałe; świeżo zajęto się ozdobieniem go jak najlepszym smakiem i zdaniem znawców, (bo myśmy sami tego nie widzieli) dopełniono wewnątrz tego, co
powierzchowność obiecywała. Żal ze i wewnątrz pamiątek starożytnych, nagrobków mało.
Witoldowy ów przez Bonę postawiony gdy pierwszy nagrobek bohatera, chorągiew z jego wizerunkiem zniszczał, także dziś nie istnieje. — Kaplica S.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>