Obrazy z życia i podróży

Wszak przecie wiecie, kto była Lais, niepotrzebuję tłómaczyć, co znaczy Fryne, co — ale dość tych tłómaczeń.
Wybierzcie sobie Lais czy Fryne, co wam będzie dogodniej, ja przystępuję do rzeczy.
Nie wiem prawdziwie jak to tam dawniej w Polsce bywało, czy wielkie panie pozwa-
lały sobie niekiedy swawolić, tak jak dzisiaj.
Historja niewiele podobnych niewiast wspomina, jedną Dorotę Tęczyńską, którą krewni zamurowali w wieży i potem od niej zwanej Dorotką (Paprocki i Niesiecki) kilka z XVI wieku
wpływem i przykładem Bony zepsutych.
W XVII wieku w niższych klassach obyczaje były zepsute, świadczą o tem Klonowicz i Opaliński ; w XVIII w klassach wyższych zepsucie, doszło do najstraszniejszego stopnia, stało
się bezwstydem. Panowanie Stanisława Augusta płodne jest w fakta dowodzące jak dalece pod podwójnym wpływem filozofij francuzkiej i rozwiązłości królewskiej, kobiety się popsuły.
— Wielkie panie, wolały być kochankami królewskiemi, dzień jeden (reines d`un jour )niż uczciwemi żonami życie całe.
Zepsucie dochodziło przypadkowo klass niższych, ale siedlisko jego, jądro, było między panami i paniami, Jaśnie Oświeconemi i Jaśnie Wielmożnemi, a najjaśniej osromoconemi i
sromocącemi się dobrowolnie.
Resztki zapewne XVIII wieku maxym i przekonań, dochowane jako szacowny spadek po rodzicach i dziś jeszcze działać muszą na kobiety, które postępowaniem swojem dowodzą, nie tak
szczególnej organizacij i temperamentu, jak raczej szczególniejszego sposobu widzenia świata, ludzi i przeznaczenia swego.
Jakkolwiek zepsucie głośne, widoczne, bezwstydnie się obnażające przed wszystkiemi, nie kryjące się wcale, dziś jest może rzadsze niż przed kilkudziesiąt laty, mamy wszakże
przykłady jego, które daleko jeszcze liczniejsze są, między pany, niż w innych klassach towarzystwa.
Czy myślą że im więcej powinni wybaczać, że suta jałmużna, że dobry uczynek, wynagrodzą gorszenie złym przykładem?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>