Obrazy z życia i podróży

I tak jak na wsi siedzisz tu pod przezroczystą zasłoną na oczach ludzkich, a brama się twoja nie otworzy, ani usta twoje, żeby o tem jutro echo się nie rozeszło po mieście daleko.
Wyrachowano przecie wiele tysięcy mil przebiega światło w przeciągu sekundy; ale któż obliczy bieg plotki, prędszej od światła.
Światło przynajmniej dojść musi, aby je ujrzano; plotkę często odgadną nim
dojdzie, przeczują, tak o niej wcześnie przemyślają,
Ale zkąd to wszystko pochodzi?
— Powiemy szczerze jak się nam zdaje — z próżnowania, z braku zajęcia, a zajęcia potrzeby.
Kiedy mało czytają, niewiele piszą, nie zajmują się muzyką, malarstwem, naukami i zmuszeni czemś się zająć i coś trawić dla umysłowego (tak to się zowie) życia; — zajmują
się — plotkami.
Jeśli niczego więcej, to przynajmniej wielka szkoda czasu.
II. KOŚCIOŁY, UROCZYSTOŚCI.
Zacznijmy wspomnienia nasze od Kościołów i obieżmy znaczniejsze przynajmniej. Kościół Katedralny ma to za sobą że stoi na wielkim placu, który go całkiem obejrzeć dozwala.
Architektura jego grecka, klassyczna, prosta i wdzięczna; ale że go czyni podobniejszym do pantheonu, niż do katolickiego starożytnego Kościoła i nie godzi się z dawną wieżą tuż
obok stojącą, nikt temu nie zaprzeczy.
Architekt, któremu wysokiego talentu nic ujmujemy, zapomniał zupełnie ze odnawiając Katedrę trzeba było w niej koniecznie ślad kilkusetletniej starożytności zachować,
stanowiącej jej właściwy charakter, malującej dotykalnie jej historją.
Tak jak jest, Jest to bardzo piękny Kościół nie przeczę, ale Kościół jakby wczoraj fundowany, na którego fronton patrząc, prędzej na myśl przyjdzie Grecja, Paryż:, Włochy,
niż Jagiełło i Litwa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>