Obrazy z życia i podróży

A gdy nędza przyjdzie za nierządem i głupstwem i siądzie nad głowami łoża, myślicież iż pan zrospaczony, przestanie swej roli, wyrzecze się państwa a przyjdzie do rozumu? Nigdy!
— Naówczas ostatni środek, jakie takie byle bogate ożenienie. Znajdzie się zawsze panna, wdowa lub rodzice, których odarta mitra lub hrabiowska korona zachwycą.
Wielki ów pan, pod-
niósłszy na łokieć głowę, raczy łaskawie wyciągnąć rękę ku szlachcie i powie.
— Ożenię się z Wasanią.
Panna, wdowa, krewni, padną na kolana i zawołają, z Beranger'em.;
— Quel honneur, Quel bonheur! Co za cześć, co za szczęście!
Po czem ozłocony na nowo Jaśnie Wielmożny zacznie żyć pańsko jak dawniej, utrzymując, że wzniósł szlachciankę, na wysokość swej pozycij socjalnej — i cicho — jak gdyby
nigdy nie był goły, a co gorzej, bezużyteczny sobie i światu i śmieszny —
To szczególna i godna uwagi, ze jakkolwiek codziennie prawie widziemy upadające familje przez nierząd,
przez wypadki, przez rozrzutność, jednakże gdy owych rozbitków, którzy stracili fortunę ujrzysz w towarzystwie, gdy ich posłyszysz, nie uwierzysz że nic nie mają, tak tęgo noszą
głowę, tak zawsze znać w nich panów.
Z tąd to powstało slacheckie dawne przysłowie.
Lepsze pańskie ostatki
Niż slacheckie dostatki. —
I jest to po części prawda.
Zaledwie przy najnieszczęśliwszym składzie okoliczności w trzeciem pokoleniu, dojrzysz widoczny moralny upadek, i to, powtarzam przy najnieszczęśliwszym składzie okoliczności.
Inaczej ma się, gdy kobiety tylko zostaną dziedziczkami nędzy i wielkiego imienia, one prędko toną w tłumie i niepokazują się z niego, chyba przed takiemi którzy je ocenie
potrafią, ale o tem potem.
Powszechny głos powiada, że panowie między sobą się trzymają i pomagają sobie — Bardzo wątpię, aby w naszym wieku egoizmu i niewiary (nawet w kascie do których się należy)
panować jeszcze mogła taka solidarność.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>