Obrazy z życia i podróży

Skutkiem dumy, przejęcia się swoją wielkością, głębokiej pogardy dla tłumu, ten drugi stara się koniecznie oddzielić od innych, usiłuje być i okazywać się panem.
Nieobchodzi go reputacja poczciwości, nieskażonej sławy, rzetelności, sumienia, lecz koniecznie potrzebna mu do życia opinja państwa.
Bojąc się, aby go jakim osobliwszym przypadkiem nic wzięto za podpanka tylko, za dorobkowicza lub tym podobnie, nie wyjdzie ci nawet na przechadzkę bez lokai, którzy galonami,
herbowną liberją i miną świadczą i mówią:
Oto pan! Upadajcie na twarze!
Nie pojedzie bodaj w sąsiedztwo, bez kozaków z tyłu i z przodu, sześciu koni, karety, kamerdynerów, kuchni i sekretarza.
W domu, tak się lęka o swoję państwo ze nieśmie nawet, kiedy jest sam jeden, kazać pochować sreber, które jogo stół zdobią (chciałem powiedzieć obciążają).
Obejście się jego z niższymi osobliwe!
Wedle stopni które zajmują lub chcą zajmować, w towarzystwie majątkiem i imieniem (są to jedyne dwie kwalifikacje przez niego za ważne uznane) wedle tych stopni z wyrachowanym
ceremonjałem przyjmuje ich. Jednym podaje łaskawie rękę, drugich wita skinieniem głowy, innych słówkiem jakiem, innych wreście, bez cercmonij z góry narzuca pytaniem Po co przyszli?
— Wynikają z tego czasem śmieszne omyłki, gdy Jaśnie Wielmożny oznajmienia kamerdynera nie dosłyszy lub niezrozumie, gdy kamerdyner źle zaanonsuje.
Śmieją się ludzie wzdragając, ale pan nieodstąpi od raz przyjętego ceremonjału.
Są tego typu podgatunki, odznaczające się tak wysokiem uczuciem swego państwa, ze ono prawie manją się staje.
Jeden tego rodzaju szaleniec, wszak ci przyszedł do tego, że się poczęści mniemał panującym, królem, ustanowił Sądy, rozkazał spisywać Akta i wystawił sobie tron w wielkiej
posłuchalnej sali.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>