Obrazy z życia i podróży

Gdy więc wejdziesz do towarzystwa, w którembyś chciał odkryć spojrzeniem panów, nie zważaj na twarze, nic patrz po ubiorach, nie słuchaj rozmowy, nie daj się uwieść żadnemu z
tych pozorów państwa, któremi najczęściej okrywają się, najmniej do tego tytułu mający prawa, a najwięcej pretensij.
Odkryjesz innym sposobem cząstkę tę oddzielną, poznasz ją w kupce ludzi ściśniętej w kółku, którego części sto razy w ciągu wieczora rozbite, rozproszone, pomięszane, zawsze
się z sobą zejdą i zjednoczą. To najpewniejszy znak.
Bo jakkolwiek głęboko panowie, wmieszają się między slachtę, jakkolwiek wziąwszy kogoś pod rękę, puszczą się odważnie przez tłumy, wracają prędko ciągnieni siłą
magnetyczną do swoich. Jeżeli jeden tylko tak zwany pan, znajdować się gdzie będzie, poznasz go po niesposobności wklejenia się w towarzystwo i zupełnego zjednoczenia się z niem.
Panowie dzisiejsi, skutkiem mniej lub więcej przyjętej cywilizacij i wyobrażeń dzisiejszych, skutkiem mniej lub więcej zatrzymanych wspomnień wielkości dawnej, skut-
kiem
nareście osobistych przymiotów i znaczniejszego lub mniejszego majątku, dzielą się i poddzielają, na mnóstwo klass i gatunków.
Nie będziemy tu zajmować się trudną tą klassyfikacją, i wybitniejsze tylko opiszem typy; jako panów - spekulatorów (dziś dość często spotykanych), panów z wielkiem imieniem, a
małym majątkiem do podtrzymania jego blasku panów - literatów i uczonych, uschłej gałęzi drzewa dawniejszych Meccenasów, panów nadętych wielkością swoją i pragnących
nieustannie grać rolę protektorów, panów, którzy się poniżają, czynią małemi, popularnemi, udając zupełny brak, zupełne niepojęcie uczucia dumy i t. d.
Weźmy każdy z tych typów i przypatrzmy musie zbliska.
Spekulator — jest wynikłość powszechnego przekonania, którego chociaż jeszcze nikt, w głos niewyznaje, ale które każdy prawie, karmi w głębi duszy, ze złoto jest najwyższem
dobrem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>