Obrazy z życia i podróży


Powiedzieliśmy już Akademik nie był zawsze jeden, różne ich klassy i rodzaje.
Tu ze względu na cel pobytu, rozdzielim naprzód, pracowitych od nieuków — Dwa to różne zupełnie typy.
Pracowitym bywał zwykle ubogi, którego całą nadzieję, całą przyszłość stanowiła nauka.
Ten nie mięszał się wcale do towarzyszów swoich hulanek, do ich długich rozmów, do przechadzek, odwiedzin, nie miał czasu na próżnowanie.
Wszystkie swe siły, całą działalność kierował ku jednemu, ku nauce.
On najpierwszy wstawał, kładł się ostatni, jego sexterna były wzorem dla drugich, a choć go trochę wyszydzano rok cały, gdy przyszło przygotowanie się do zdania examinów,
stawał się ważną figurą i dobijano się, powtarzania lekcij u jednego z nim stolika.
Powierzchowność jego, sprzęty których niewielką miał liczbę, suknie, xiążki, wszystko nosiło na sobie cechy porządku, czystości.
Jego łóżko porządnie zasłane, xiążki ustawione na półce, sexterna pod kluczem. Na nim wytarta suknia, ale czysta, on sam uczesany, umyty starannie, opięty.
Na jego twarzy wyraz surowego zamyślenia.
Dla niego już się poczynało życie, gdy dla drugich, kończyło się jeszcze dzieciństwo, swawolą, wesołością, on myślał o przyszłości, gdy drudzy z każdego dnia kwiaty i
owoce zrywali, niepamiętni na jutro.
— Smutny, surowy, zimny, rzadko rozmarszczył twarz i wylał się przed towarzyszami, którzy umieli szanować surowość jego, powagę, bo pojmowali, że ten wzrok chmurny, wpatrywał
się w niepewną przyszłość, dla innych przygotowaną, ustaloną, niechybnie szczęśliwą, a przynajmniej bogatą we wszystkie szczęścia warunki; dla niego pozostającą do
wywalczenia, do zdobycia.
Całkiem inny był typ drugi.
Śmiały się oczy, rumieniła twarz, żarty z ust płynęły, szukał tylko zabawy, rozrywki, śmiechu — chlubił się niejako ze swej niewiadomości godzin lekcij, ze swego
próżniactwa, ze swego rzemiosła swawoli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>