Obrazy z życia i podróży

Czego ci tez najdłużej nic daruje faktor, czego ci nigdy nie zapomni, to jeśli go złapiesz na oszukaństwie za rękę. O!
wówczas będzie ci się kłaniał, ale będzie czekał, zasadzał się, aż ci odda we dwoje, ze wstydem w dodatku.
Wielu z nich, jak mówią, ma stosunki ze złodziejami, mogą o-
kraść lub dopomódz do tego, lecz w ogólności oszukaństwo jest u nich pospolitsze od kradzieży i powszechniej
używane. Nie mogę wyliczyć wielu takich ludzi jest w Wilnie lub jakiemkolwiek mieście, to pewna że nie brak ich nigdzie, a każdy podróżny ma w czem wybierać!
Często kilku panom razem służą, i tysiąc posyłek, potrzeb, interessów załatwiają.
Jeśli więc bierzem za dowod talentu, dyktowanie kilku listów razem, musiemy im oddać sprawiedliwość i przyznać także przynajmniej wielką, zadziwiającą przytomność umysłu.
Faktorowie nie są numerowani jak fiakry, ani noszą oddzielnych znaków na sukni, lecz ich rzemiosło wyryte jest na czole, w oczach, w uśmiechu i minie.
Poznasz faktora po sposobie w jaki spogląda na ciebie; gdyż nie wiem jak ogromnych zatrudnień potrzeba ażeby żyd jeszcze ich powiększyć, a z niemi dochodów nie starał się i nie
zalecał się każdemu kogo spotka..
Ten charakterystyczny stan, ta oryginalna w fizjonomij miasta postać, wymawia mnie swoją excentrycznością żem tak długo o niej pisał.
Jest to roślina która wyłącznie do Flory krajowej należy — nie mamy się nią co chwalić, należy do rodzaju pokrzywy.
*)
------------------------
*) Póty wspomnienia Wilna drukowane były w Tygodniku Petersb. r. 1838 N. 62 — 68.
VI. KAWIARNIE — TRAKTJERY.
Jeśli po czem, to po kawiarniach i traktjerach, poznasz miasto każde; po nałogowych gościach tych dobroczynnych zakładów; charakter ludności miejskiej.
Prócz żonatych (a i tu są wyjątki) wszelkiego stanu ludzie, uczęszczają do kawiarni, traktjerów i cukierni.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>