Obrazy z życia i podróży

Nigdy lepiej mieszkańców miasta zobaczyć nie można, jak wówczas, wszyscy się wysypują na ulice.
Kościoły stroją najstaranniej groby swoje, każdy właściwym smakiem i sposobem, niektóre (i tych najwięcej) tradyejonalnie, co roku jednakowo zupełnie.
U Dominikanów jest w głębi korytarza grób ozdobiony szkiełkami, lustrami, kwiatami sztucznemi, fontanną, przesuwającemi się obrazkami stacij. U S.
Jana osobna na to przeznaczona Kaplica bardzo prosto i pięknie dosyć przybrana. Wyobraża ona grób, około którego lezą znaki męki, szaty Zbawiciela, kości któremi je rozegrywano.
W Katedrze także osobna Kaplica z dekoracjami wyobrażającemi świątynię Grecką na górze, odpowiada ona charakterowi Kościoła.
W Klasztorach żeńskich pełno kwiatów u grobów i piękne słychać śpiewy. Winnych muzyka instrumentalna, lub ukryte fortepiano przygrywa.
Amatorowie grywają u Bonifratrów, u których nacisk jest wielki dla widzenia obłąkanych.
Pojąć nigdy nie mogłem przyjemności ludzi którzy się bawią patrząc na najostateczniejszą degradacją człowieka i śmieją do rozpuku z obłąkanych.
Podobno najwięcej biegną tu kobiety. Dziwna ciekawość, którą nieraz rumieńcem przypłacić potrzeba, kto jeszcze ma rumieniec.
Skutkiem pięknego dawnego zwyczaju populacja Wilna, nawet wyższych klass ludzie, mają sobie za obowiązek pobożny obchodzić wszystkie groby.
Wyobrazić sobie nie można ściskającego się na ulicach tłumu, rozmaitości figur, min, strojów; trzpiotowatości młodzieży; która od grobu do grobu goni za upatrzoną
pięknością. Co za profanacja! Co za sprzeczność — Zaloty i grób; a czyjże grób jeszcze!
A jednak wszyscy tu są strojni, ubrani, wszyscy chcą się tylko pokazać, nikt prawic się nie modli, jednych rendez vous, drugich muzyka, trzecich chęć popisania się ze strojem
prowadzi tutaj. Prawic nikt, powtarzam nie modli się.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>